aktualności

Harmonogramy Naborów

Aktualne Harmonogramy naborów w ramach perspektywy 2014 - 2020

więcej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Instytucja Pośrednicząca:
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Ogłasza konkurs w ramach:
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

więcej

Program priorytetowy BOCIAN

Program priorytetowy BOCIAN - rozproszone, odnawialne źródła energii

Nabór wniosków: od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

więcej