Regionalne Programy Operacyjne

Informacje ogólne

W latach 2014-2020 samorządy województw będą zarządzać około 40 proc. funduszy polityki spójności - 31,28 mld euro. Zainwestują te pieniądze poprzez regionalne programy operacyjne. Programy regionalne będą dwufunduszowe, tj. finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. To nowość w porównaniu z perspektywą 2007-2013.

Podział środków unijnych na programy regionalne (EURO)

Dolnośląskie - 2 252 546 589
Kujawsko-Pomorskie - 1 903 540 287
Lubelskie - 2 230 958 174
Lubuskie - 906 929 693
Łódzkie - 2 256 049 115
Małopolskie - 2 878 215 972
Mazowieckie - 2 089 840 138
Opolskie - 944 967 792
Podkarpackie - 2 114 243 760
Podlaskie - 1 213 595 877
Pomorskie - 1 864 811 698
Śląskie - 3 476 937 134
Świętokrzyskie - 1 364 543 593
Warmińsko-Mazurskie - 1 728 272 095
Wielkopolskie - 2 450 206 417
Zachodnio-Pomorskie - 1 601 239 216

Regiony słabiej rozwinięte

Przedstawione kwoty wynikają z podziału opartego na metodologii stosowanej przez Komisję Europejską. Ich składowymi są także dodatkowe fundusze pochodzące z podziału rezerwy programowej, czyli środki na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) oraz inne Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

Województwo mazowieckie

Fundusze na mazowiecki regionalny program operacyjny stanowią około 60 proc. alokacji dla tego regionu. Pozostałe 40 proc. środków z funduszy strukturalnych z puli dla Mazowsza, tj. 1,7 mld euro dostępne będzie dla beneficjentów z tego regionu w programach krajowych. Ponadto, będą mogli oni korzystać ze środków Funduszu Spójności dostępnego w „następcy” Programu Infrastruktura i Środowisko, którego środki nie są alokowane na poszczególne kategorie regionów, tylko na poziomie państwa członkowskiego.