Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne

Cel działania:

Celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

Typ beneficjentów:

Jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Rodzaje przedsięwzięć

Dofinansowanie może zostać udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na:
1. Modernizacji oświetlenia uliczngo m. in. wymiana źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizacji ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201
2. Montażu urządzeń do inteligentnego sterowania światłem
3. Montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasalającego

Formy dofinansowania:

Pożyczka i dotacja

Wysokość wsparcia

Dofinansowanie w formie dotacji do 45 % kosztów kwalifikowanych, max kwota dotacji – 10 mln zł,
Dofinansowanie w formie pożyczki do 55 % kosztów kwalifikowanych, max kwota pożyczki – 10 mln zł (na okres 10 lat, oprocentowanie WBIOR 3M – 150 pkt, karencja nie dłuższa niż 18 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia, pożyczka nie podlega umorzeniu).