pomoc w uzyskaniu kredytu

Kredyty inwestycyjne na realizacje projektów

Rodzaje kredytów

Mamy wszechstronne rozeznanie na rynku kredytowym. Analizując wspólnie z Państwem pozycję firmy rynku oraz efektywność planowanego projektu, wskażemy Państwu najdogodniejszy kredyt bankowy.

W ramach naszych usług oferujemy pomoc przy uzyskaniu kredytów:

 • hipotecznych
 • inwestycyjnych

Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia zyskujecie Państwo:

 • czas: my załatwiamy wszystko, Państwo podpisujecie tylko dokumenty
 • pieniądze: przeprowadzamy dokładne analizy dostępnych kredytów na potrzeby Państwa inwestycji
 • efektywność: wskazujemy możliwości ulepszenia projektu, lub poprawienia jego rentowności

Nasza pomoc

W ramach naszych usług oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu kredytów inwestycyjnych w czołowych polskich bankach.

W tym celu oferujemy:

 • przygotowanie pełnej listy załączników niezbędnych do złożenia w poszczególnych bankach
 • wstępnej analizy możliwości uzyskania kredytu w poszczególnych bankach
 • opracowanie pełnych biznes planów zgodnie wymogiem banku
 • element listy nienumerowanejpomoc w opracowaniu prognoz finansowych zgodnie z wymogami banku
 • pomoc w przeprowadzeniu analizy obecnej sytuacji finansowej Państwa przedsiębiorstwa
 • przedstawienia symulacji finansowych w odniesieniu do poszczególnych inwestycji

Przykładowy zestaw dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowego

1. Kopia nadania numeru NIP
2. Kopia dowodu osobistego
3. Dokumenty rejestrowe firmy
4. Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za ostatnie 2 lata oraz ostatnia deklaracja podatkowa z bieżącego roku
5. Kserokopia podsumowania księgi za ostatni rok oraz ostatnia strona za bieżący okres
6. Zaświadczenie z ZUS i US
7. Kserokopia tabeli amortyzacyjnej
8. Opinie banków kredytujących klienta
9. Opinie towarzystw leasingowych
10. Dokumenty dotyczące realizacji przedsięwzięcia
11. Pełny odpis z księgi wieczystej
12. Wycena przedmiotu zabezpieczenia