Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Harmonogram Naborów wniosków do NFOŚiGW - stan na 03.03.2016

Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach

Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-03-31
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Racjonalna gospodarka odpadami

Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-03-16
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-11-30

Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-03-16
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-11-30

Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-03-16
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-11-30

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (przedsiębiorcy)

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-01-02
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-03-31

Część 4) Dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (gminy)

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-01-02
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-07-31

Ochrona powierzchni ziemi

Część 1) Remediacja terenów zdegradowanych i rekultywacja składowisk odpadów

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-03-16
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-02-26
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Geologia i górnictwo

Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-02-26
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-11-30

Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-02-26
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-11-30

Poprawa jakości powietrza

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-04-01
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Poprawa efektywności energetycznej.

Część 1) LEMUR Enerooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-04-01
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-12-01
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-04-01
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-12-29 lub do wyczerpania alokacji

Część 2a ) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: I połowa 2015 roku
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Część 2c ) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: I połowa 2015 roku
Planowana data zakończenia naboru wniosków: do wyczerpania alokacji

Edukacja ekologiczna

Planowana data rozpoczęcia naboru wniosków: 2015-05-04
Planowana data zakończenia naboru wniosków: 2015-06-02 lub do wyczerpania alokacji