WFOŚiGW w Warszawie - Programy w 2014

Programy skierowane dla przedsiębiorców w 2014 wdrażane przez WFOŚiGW w Warszawie:

Wspieranie zadań z zakresu termomodernizacji oraz związanych z odzyskiem ciepła z wentylacji