referencje

Na swoim koncie mamy sukcesy w zakresie uzyskanych dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz organizacji non-profit.

Wśród opracowanych przez nas projektów dofinansowanie otrzymały zarówno projekty o wartości do 500.000 PLN, jak również powyżej 2.000.000.

Nasze wnioski otrzymały dofinansowanie w takich programach jak:

— PHARE 2002 - FDI
— PHARE 2002 - KFDI
— PHARE 2003 - Grupy wykluczone
— ZPORR - działanie 3.1
— ZPORR - działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
— SPO WKP - działanie 2.3
— SPO RZL - działanie 1.5
— SPO ROL - działanie 1.2
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - działanie 2.2. Rozwój e-usług
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - działanie 1.3. Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion; W 2009 i 2010 roku dotacje otrzymało 9 Gmin na łaczną kwotę około 17 500 000 zł.
— Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu (na etapie "ostatniej mili")
— Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róznic w jakości usług edukacyjnych
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego - działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego działanie 1.8 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)
— Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” Działanie 6.2 "Turystyka"

Posiadamy również duże doświadczenie w rozliczaniu poszczególnych programów z instytucjami finansującymi. Obecnie jesteśmy na etapie przeprowadzania końcowego rozliczania projektów z zakresu rolnictwa i inwestycji lokalnych (na szczeblu gminnym), projektów placówek edukacyjnych oraz projektów indywidualnych przedsiębiorców.

z kim współpracowaliśmy

Referencje Gmina Radków

 • "Bruk-Jar"
 • Alna Business Solutions Sp. z o. o.
 • Animusz Adam Figaland
 • Centrum Diagnostyki i Badania Pojazdów Kowalczuk i Spółka
 • Centrum Medyczne Damiana
 • Centrum Medyczne Pro Med
 • EURO-PHARMA
 • Golf Investments Sp. z o.o
 • Graco Sp. z o. o.
 • Hanza Brokers
 • Instalatorstwo Elektryczne "Terlikowski i S-ka"
 • JOSERA POLSKA Sp. z o. o.
 • MEDICAL Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
 • Miletis Sp. z o. o.
 • MPO Pruszków Sp. z o. o.
 • Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
 • MZO Marki
 • Niepublicznych Zakład Opieki Zdrowotnej Krajmed
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabrodziu
 • P.H.U Dajmex
 • P.P.U.H REMBOR
 • PAN
 • Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Radzyminie
 • Parafia p.w. św. Anny w Nowym Mieście
 • Parafia Rzymsko-Katolicka w Zembrowie
 • Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu Wewnętrznego Sp. z o.o.
 • PZOZ w Otwocku
 • Salon Piwny "20 i ."
 • Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 • Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
 • Starostwo Powiatowe w Sokołowie Podlaskim
 • Stowarzyszenie MONAR
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu MAR-KOT
 • Stowarzyszenie Pożytku Publicznego Alter-Ego
 • Sokołowski Ośrodek Kultury
 • System Energia Sp. z o. o.
 • U.S.T. Władysław Orłowski
 • Urząd Gminy Babice
 • Urząd Gminy Barcice
 • Urząd Gminy Bielany
 • Urząd Gminy Bielsk Podlaski
 • Urząd Gminy Brańszczyk
 • Urząd Gminy Celestynów
 • Urząd Gminy Długosiodło
 • Urząd Gminy Giżycko
 • Urząd Gminy Grójec
 • Urząd Gminy Iwonicz – Zdrój
 • Urząd Gminy Kotuń
 • Urząd Gminy Leszno
 • Urząd Gminy Leśna
 • Urząd Gminy Łosice
 • Urząd Gminy Marcinowice
 • Urząd Gminy Olszyna
 • Urząd Gminy Otwock
 • Urząd Gminy Ożarów Mazowiecki
 • Urząd Gminy Rybno
 • Urząd Gminy Rząśnik
 • Urząd Gminy Paprotnia
 • Urząd Gminy Piława Górna
 • Urząd Gminy Radków
 • Urząd Gminy Somianka
 • Urząd Gminy Udanin
 • Urząd Gminy Zabrodzie
 • Urząd Miasta i Gminy Błonie
 • Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
 • Urząd Miasta i Gminy Karczew
 • Urząd Miasta i Gminy Kielce
 • Urząd Miasta i Gminy Łomianki
 • Urząd Miasta i Gminy Marki
 • Urząd Miasta i Gminy Płońsk
 • Urząd Miasta i Gminy Radzymin
 • Urząd Miasta i Gminy Wyszków
 • Warszawskie Hospicjum dla Dzieci