O programie

Cel działania:

Celem programu jest dofinansowanie badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze innowacyjnych technologii proekologicznych.

Typ beneficjentów:

Program skierowany jest do przedsiębiorstw oraz konsorcjów naukowych (których liderem jest przedsiębiorca). Dofinansowanie przeznaczone będzie na przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdrożenie powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych w poniższych obszarach:
1. Środowiskowe aspekty pozyskiwania gazu niekonwencjonalnego.
2. Efektywność energetyczna i magazynowanie energii.
3. Ochrona i racjonalizacja wykorzystania wód.
4. Pozyskiwanie energii z czystych źródeł.
5. Nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Formy dofinansowania:

Dotacja

Intensywność dofinansowania:

1) Dla fazy B+R wysokość dofinansowania wynosi od 500 tys. zł do 10 000 tys. zł.
2) Dla fazy W wysokość dofinansowania wynosi do 20 000 tys. zł, ale nie więcej niż pięciokrotność dofinansowania fazy B+R.
3) Warunkiem dofinansowania fazy B+R jest co najmniej 20% udział przedsiębiorcy w kosztach kwalifikowanych fazy B+R.