współpraca międzynarodowa

Pomoc w nawiązaniu współpracy międzynarodowej

Korzyści ze współpracy międzynarodowej

Pełne członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest zachętą zachodnich przedsiębiorców do inwestowania na terenie naszego kraju.

Również polscy przedsiębiorcy chętniej rozważają wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne i marketingowe z udziałem zagranicznych partnerów, zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Gwarantujemy Państwu:

  • pozyskanie wiarygodnych partnerów
  • skuteczną pomoc w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń oraz dokumentów urzędowych w związku z planowanym przedsięwzięciem
  • obiektywną analizę finansowych korzyści i ryzyka ewentualnej współpracy

Oferujemy także:

  • przygotowanie ważnych prawnie projektów umów i warunków kontraktu
  • koordynację przygotowania i sfinalizowania projektu oraz zarządzanie projektem lub doradztwo w zarządzaniu projektem
  • analizy najbardziej opłacalnych sektorów inwestowania

Dziedziny współpracy:

Obecnie uczestniczymy w selekcji projektów współpracy międzynarodowej w dziedzinie:

  • robót drogowych (budowa infrastruktury)
  • inwestycji w nowoczesne technologie utylizacji śmieci
  • energetyki wodnej i wiatrowej

W przypadku innych sektorów działalności prosimy o kontakt. Jeśli interesuje Państwa rozszerzenie działalności i korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej, prosimy o wypełnienie wstępnej ankiety określającej Państwa oczekiwania. Dzięki temu będziemy mogli przedstawić Państwu konkretne propozycje.

Wzór formularza wstępnej ankiety